Category Archives: Hội thảo

“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi lâu thì đi cùng đồng đội “

Mấy ngày hôm qua, Nga nhận được lời mời hợp tác đào tạo, chia sẻ và lan toả những câu chuyện trải nghiệm trong giáo dục, trong đào tạo và trong huấn luyện tại các tổ chức giáo dục công lập và giáo dục ngoài công lập. Nga rất xúc động và cảm ơn sự […]