Category Archives: Quan điểm sống

Quan điểm sống

Mục đích sống của mỗi người ắt đều hướng đến trí tuệ, thịnh vượng, an bình và hạnh phúc. Quan điểm sống của mình là ” Đừng cố gắng để thành công hãy cố gắng để mình có ích”. Xuất hiện trên cuộc đời là để tạo giá trị, giá trị về sự hoàn thiện […]